مشاهده فیلترها
مرتب سازی بر اساس
زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول (واژگان)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

+ افزوده 1400

10% تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
زبان عمومی زیر ذره بین جلد دوم (گرامر)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

+ افزوده 1400

 

10% تخفیف
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
زبان عمومی زیر ذره بین جلد سوم (تست واژگان)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
مرجع کامل تئوری های مدیریت
10% تخفیف
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۵۰۰ تومان
زبان تخصصی مدیریت
۷۲,۰۰۰ تومان
10 %
5
زبان تخصصی مدیریت
10% تخفیف
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
پکیج 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین جلد 1 - 2 - 3

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
استعداد تحصیلی دکتری زیر ذره بین

افزوده 1400

10% تخفیف
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
زبان تخصصی MBA مدیریت کسب و کار
10% تخفیف
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
پکیج 2 کتاب زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل 2 کتاب زبان عمومی زیر ذره بین جلد 1 و زبان عمومی دکتری

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵۶,۵۰۰ تومان