کد تخفیف

مشتری گرامی؛

در صورت خرید بالاتر از 3 میلیون تومان، از تخفیف انتشارات نگاه دانش بهرمند شوید.

برای استفاده از این تخفیف کد زیر را پیش از پرداخت فاکتور در قسمت کد تخفیف وارد کرده و با احتساب تخفیف 10 درصدی مبلغ را پرداخت نمایید.

کد تخفیف:

28090862