اخبار و رویدادها

بازنشر: بودجه ریزی دولتی
 • 23
 • خرداد

بازنشر: بودجه ریزی دولتی

کتابی از استاد سیدمحمد مقیمی.

ارزیابی عملکرد در روابط استخدامی نوین رویکرد میان رشته ای
 • 27
 • ارديبهشت

ارزیابی عملکرد در روابط استخدامی نوین رویکرد میان رشته ای

کتابی از دکتر عادل آذر - مهدیه ویشلقی - میثم جعفری.

تازه: مدل های قیمت برای اقتصاد دیجیتال
 • 14
 • اسفند

تازه: مدل های قیمت برای اقتصاد دیجیتال

کتابی تازه از مجموعه مدیریت قیمت زیر نظر دکتر محسن نظری

بازنشر: تئوری های مدیریت دولتی
 • 08
 • اسفند

بازنشر: تئوری های مدیریت دولتی

کتابی از دکتر نرگسیان

بازنشر: زبان تخصصی حسابداری
 • 08
 • اسفند

بازنشر: زبان تخصصی حسابداری

کتابی از دکتر نوروش و دکتر ناصرزاده

کارت شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ منتشر شد
 • 03
 • اسفند

کارت شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ منتشر شد

کارت شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش منتشر شد و داوطلبان می تو...

حسابداری بخش عمومی نظریه ها، تحولات و پژوهش ها
 • 03
 • اسفند

حسابداری بخش عمومی نظریه ها، تحولات و پژوهش ها

کتابی از دکتر پرویز سعیدی

تازه ها: اجرای استراتژی قیمت گذاری
 • 13
 • بهمن

تازه ها: اجرای استراتژی قیمت گذاری

از مجموعه مدیریت قیمت... با سرپرستی دکتر محسن نظری

بازنشر: مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
 • 12
 • بهمن

بازنشر: مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ویرایش جدید 1400! کتابی از مولفین گرجی آرا و حسینی

تازه ها: استعداد تحصیلی دکتری زیرذره بین فنی مهندسی
 • 11
 • بهمن

تازه ها: استعداد تحصیلی دکتری زیرذره بین فنی مهندسی

منتشر شد! کتابی تازه از استاد طورانی