زندگی نامه

فوق لیسانس MBA از دانشگاه تبریز

مشاور IT بانک صادرات ایران

سابقه تدریس دروس ریاضی و GMAT برای داوطلبان کنکور ارشد و استعداد تحصیلی برای داوطلبان کنکور دکتری در موسسات مرکز معماری ایران، خانه شهرسازی، پژوهش و ...

کتاب های منتشر شده