زندگی نامه

سوابق تحصیلی و آموزشی استاد طورانی

-کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر

(رتبه اول کارشناسی دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسی)

-کارشناسی ارشد ریاضی کاربرد در کامپیوتر

-دانشجوی دکتری کامپیوتر گرایش سیستم های کامپیوتری

-اولین مدرس کنکور ارشد از سال١٣٧٥

-بیش از ٤٠/٠٠٠ساعت تدریس برای بیش١٥/٠٠٠دانشجو

- برگزاری حداقل ١/٥٠٠کلاس کنکوری ارشد و دکتری

-دروس مورد تدريس:

آمار ارشد و دكتري علوم انساني و مهندسي از سال ٧٥

ساختمان داده كامپيوتر و it ارشد و دكتري ازسال ٧٥

استعداد تحصيلي و gmat ارشد و دكتري از سال ٨٥

موسسات : پارسه ، ماهان ، نگاره ، پژوهش و ...

کتاب های منتشر شده

مشاهده بیشتر
بستن