زندگی نامه

کتاب‌های تالیفی

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

کتاب های منتشر شده

مشاهده بیشتر
بازاریابی صنعتی
240,000 تومان
جدید
مدیریت کیفیت خدمات
60,000 تومان
جدید
فرایند برون سپاری
40,000 تومان
جدید
معماری جبران خدمات
45,000 تومان
جدید
بستن