اخبار و رویدادها

بازنشر : 2000 تست ریاضی عمومی
 • 27
 • مهر

بازنشر : 2000 تست ریاضی عمومی

امید محمودیان - امیر عرفانیان

تازه ها: دو کتاب جدید از دکتر سیدجوادین
 • 27
 • مهر

تازه ها: دو کتاب جدید از دکتر سیدجوادین

اخلاق و احکام کسب و کار + معماری جبران خدمات

بازنشر: خود آموز معامله گری بازار سرمایه
 • 20
 • مهر

بازنشر: خود آموز معامله گری بازار سرمایه

کتابی از آقایان واشقانی فراهانی و ابراهیم حسنخانی

بازنشر : فرایند برونسپاری
 • 13
 • مهر

بازنشر : فرایند برونسپاری

کتابی از دکتر سیدجوادین - طهمورث حسنقلی پور - بهروز پورولی

پکیج 2 کتاب آمار دکتری
 • 06
 • مهر

پکیج 2 کتاب آمار دکتری

با تخفیف!

تازه ها: سوالات ارشد حسابداری سراسری + 1399
 • 02
 • مهر

تازه ها: سوالات ارشد حسابداری سراسری + 1399

کتابی از اساتید نوروش، کرمی، محمودیان و طورانی

بازنشر: حل المسائل حسابداری عمومی مقدماتی
 • 22
 • شهريور

بازنشر: حل المسائل حسابداری عمومی مقدماتی

و نمونه سوالات آزمون... کتابی از شهرام روزبهانی