<![CDATA[نگاه دانش]]> https://www.negahedanesh.com fa نگاه دانش <![CDATA[تازه ها: مدلسازی معادله ساختاری]]> Sat, 08 May 2021 08:28:41 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/407.html <![CDATA[تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی]]> Wed, 05 May 2021 06:37:15 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/406.html <![CDATA[بازنشر: 2000 اقتصاد کلان]]> Wed, 05 May 2021 06:34:09 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/405.html <![CDATA[نتایج اولیه کنکور دکتری ۱۴۰۰ اعلام شد/ ۱۳۶ هزار نفر مجاز شدند]]> Sun, 18 Apr 2021 11:16:10 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/404.html <![CDATA[بازنشر: مدیریت استراتژیک پیشرفته]]> Wed, 14 Apr 2021 09:52:03 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/403.html <![CDATA[تازه ها: راهبری استراتژی دیجیتال]]> Tue, 09 Mar 2021 11:16:24 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/402.html <![CDATA[تازه ها: درآمدی بر تئوری حسابداری]]> Tue, 09 Mar 2021 11:13:45 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/401.html <![CDATA[انتشار کلید سوالات دکتری 1400 در روز چهارشنبه]]> Sun, 07 Mar 2021 07:14:38 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/400.html <![CDATA[قیمت گذاری شش سیگما]]> Sat, 27 Feb 2021 06:52:11 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/399.html <![CDATA[بازنشر: 2000 تست استعداد تحصیلی]]> Sun, 21 Feb 2021 07:09:41 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/398.html <![CDATA[بازنشر: تحقیق در عملیات 2]]> Tue, 16 Feb 2021 07:55:30 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/397.html <![CDATA[بازنشر: 2000 تست حسابداری مدیریت]]> Tue, 16 Feb 2021 07:53:15 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/396.html <![CDATA[تازه ها: کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند]]> Mon, 01 Feb 2021 12:01:16 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/395.html <![CDATA[تازه ها: استعداد تحصیلی جلد 2]]> Wed, 06 Jan 2021 07:47:34 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/394.html <![CDATA[مجموعه سوالات دکتری سراسری مالی]]> Sat, 02 Jan 2021 13:02:17 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/393.html <![CDATA[بازنشر: مروری جامع بر مبانی و نظریه های مدیریت دولتی]]> Wed, 30 Dec 2020 08:54:36 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/392.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات دکتری بازرگانی راهبردی 99]]> Sat, 26 Dec 2020 09:50:03 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/391.html <![CDATA[بازنشر: آموزش گام به گام مدیریت مالی]]> Sat, 26 Dec 2020 09:43:10 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/390.html <![CDATA[دکتر عادل آذر به عنوان چهره ماندگار معرفی و تقدیر شد]]> Sat, 26 Dec 2020 08:59:47 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/389.html <![CDATA[بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین]]> Wed, 09 Dec 2020 12:04:20 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/388.html <![CDATA[بازنشر: 2000 تست تئوری حسابداری]]> Wed, 09 Dec 2020 11:59:11 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/386.html <![CDATA[بازنشر: تحقیق در عملیات جلد 1]]> Sun, 15 Nov 2020 13:03:50 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/385.html <![CDATA[تازه ها: مرجع کامل مدیریت منابع انسانی]]> Wed, 11 Nov 2020 12:27:07 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/384.html <![CDATA[تازه ها: سیر تطور توسعه منابع انسانی]]> Wed, 11 Nov 2020 12:25:42 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/383.html <![CDATA[تازه ها: مرجع کامل مدیریت بازاریابی]]> Sat, 07 Nov 2020 11:02:22 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/382.html <![CDATA[بازنشر : 2000 تست ریاضی عمومی]]> Sun, 18 Oct 2020 11:24:52 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/381.html <![CDATA[تازه ها: دو کتاب جدید از دکتر سیدجوادین]]> Sun, 18 Oct 2020 11:09:16 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/380.html <![CDATA[بازنشر: مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک]]> Mon, 12 Oct 2020 12:36:13 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/379.html <![CDATA[بازنشر: خود آموز معامله گری بازار سرمایه]]> Sun, 11 Oct 2020 11:16:29 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/378.html <![CDATA[بازنشر: مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 2]]> Sat, 10 Oct 2020 10:35:25 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/377.html <![CDATA[بازنشر: مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1]]> Tue, 06 Oct 2020 12:24:11 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/376.html <![CDATA[بازنشر : فرایند برونسپاری]]> Sun, 04 Oct 2020 12:24:09 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/375.html <![CDATA[بازنشر: ریاضیات عمومی دکتر محمودیان]]> Sun, 04 Oct 2020 11:37:45 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/374.html <![CDATA[تازه ها: نظریه ها و پژوهش حسابرسی]]> Mon, 28 Sep 2020 12:22:17 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/373.html <![CDATA[پکیج 2 کتاب آمار دکتری]]> Sun, 27 Sep 2020 10:46:15 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/372.html <![CDATA[تازه ها: سوالات ارشد حسابداری سراسری + 1399]]> Wed, 23 Sep 2020 11:45:00 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/371.html <![CDATA[بازنشر: حل المسائل حسابداری عمومی مقدماتی]]> Sat, 12 Sep 2020 11:28:34 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/370.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه]]> Sat, 12 Sep 2020 11:07:12 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/369.html <![CDATA[منتشر شد: مرجع کامل تئوری مدیریت]]> Wed, 09 Sep 2020 11:00:49 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/368.html <![CDATA[پکیج سه کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین]]> Mon, 07 Sep 2020 07:00:00 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/367.html <![CDATA[باز نشر: مجموعه سوالات آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار]]> Sun, 06 Sep 2020 11:26:16 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/366.html <![CDATA[بازنشر: زبان عمومی زیر ذره بین جلد 3]]> Sun, 06 Sep 2020 11:10:45 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/365.html <![CDATA[تازه ها: مجموعه سوالات دکتری حسابداری]]> Wed, 26 Aug 2020 08:58:28 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/364.html <![CDATA[تازه ها: دو کتاب جدید از مجموعه مدیریت قیمت]]> Tue, 25 Aug 2020 11:20:02 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/363.html <![CDATA[پکیج 4 کتاب تحلیل گری بازار سرمایه]]> Sun, 16 Aug 2020 11:46:03 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/362.html <![CDATA[تازه ها: مبانی احتمال و کاربردهای آن]]> Wed, 12 Aug 2020 11:06:20 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/361.html <![CDATA[کنکور در تاریخ مصوب قبلی برگزار می‌شود ]]> Wed, 12 Aug 2020 07:24:50 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/360.html <![CDATA[آزمون سراسری به تعویق افتاد ]]> Tue, 11 Aug 2020 05:45:33 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/359.html <![CDATA[پکیج 14 کتاب کنکور ارشد حسابداری (شماره 2)]]> Sat, 01 Aug 2020 09:26:55 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/358.html <![CDATA[پکیج 15 کتاب کنکور ارشد حسابداری (شماره 1)]]> Sat, 01 Aug 2020 09:25:06 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/357.html <![CDATA[تازه ها: 1242 نکته ار آزمون معامله گری بازار سرمایه]]> Mon, 27 Jul 2020 10:10:44 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/356.html <![CDATA[تازه ها: بانک سوالات چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی]]> Wed, 22 Jul 2020 09:53:10 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/355.html <![CDATA[زمان برگزاری آزمون دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر کرد]]> Mon, 13 Jul 2020 06:07:20 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/353.html <![CDATA[پکیج ویژه 8 کتاب مدیریت قیمت]]> Wed, 24 Jun 2020 11:14:04 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/352.html <![CDATA[پکیج مدیریت قیمت ]]> Wed, 24 Jun 2020 10:22:02 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/351.html <![CDATA[خودآموز اصول بازار سرمایه جلد 1]]> Sun, 14 Jun 2020 08:45:47 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/350.html <![CDATA[پکیج 3 کتاب اصول بازار سرمایه]]> Tue, 09 Jun 2020 11:18:53 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/349.html <![CDATA[بزودی: اصول بازار سرمایه جلد 1]]> Tue, 09 Jun 2020 09:40:59 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/348.html <![CDATA[بازنشر: زبان زیر ذره بین جلد 2]]> Mon, 08 Jun 2020 07:55:13 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/347.html <![CDATA[پیش فروش سوالات جامعه حسابداران 97-98]]> Sun, 07 Jun 2020 08:41:59 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/346.html <![CDATA[پیش فروش 2000 تست حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری]]> Sun, 07 Jun 2020 06:22:10 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/345.html <![CDATA[بازنشر: زبان زیر ذره بین جلد 3]]> Sat, 30 May 2020 09:31:31 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/344.html <![CDATA[خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه جلد 1]]> Sat, 23 May 2020 09:13:31 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/343.html <![CDATA[چاپ محدود کتاب ریاضی 1 جلد 2]]> Wed, 20 May 2020 10:12:15 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/342.html <![CDATA[تازه ها: تحقیق در عملیات جلد 2]]> Wed, 06 May 2020 07:59:37 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/341.html <![CDATA[تازه ها: قیمت گذاری و نیروی فروش]]> Mon, 04 May 2020 09:14:31 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/340.html <![CDATA[ویرایش جدید اقتصاد خرد و کلان]]> Sat, 02 May 2020 08:21:35 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/339.html <![CDATA[احتمال مجازی شدن ترم مهر دانشگاهها]]> Sat, 25 Apr 2020 08:28:52 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/338.html <![CDATA[رمضان 1399]]> Sat, 25 Apr 2020 08:26:39 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/337.html <![CDATA[آغاز به کار فروشگاه اینترنتی نگاه دانش]]> Sun, 12 Apr 2020 07:57:04 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/336.html <![CDATA[عید شما مبارک]]> Sat, 14 Mar 2020 10:38:09 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/335.html <![CDATA[بازنشر: خودآموز اصول بازار سرمایه جلد 2]]> Tue, 03 Mar 2020 09:20:42 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/334.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات ارشد حسابداری ]]> Sun, 01 Mar 2020 11:22:15 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/333.html <![CDATA[ویرایش جدید خودآموز تحلیل گری ]]> Tue, 25 Feb 2020 08:39:12 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/332.html <![CDATA[بازنشر: توسعه عقاید، افکار و تئوری حسابداری]]> Tue, 25 Feb 2020 08:35:01 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/331.html <![CDATA[اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص تغيير تاريخ برگزاري ازمون ورودي دکتري ph.D (نيمه متمرکز) سال 1399 ]]> Sun, 23 Feb 2020 08:42:55 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/330.html <![CDATA[تاز ها: بانک سوالات آمار و احتمالات دکتری]]> Wed, 12 Feb 2020 08:00:06 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/329.html <![CDATA[تازه ها: بلاک چین و زنجیره تامین]]> Sun, 02 Feb 2020 11:01:56 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/327.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جلد 1]]> Wed, 22 Jan 2020 08:41:11 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/326.html <![CDATA[تازه ها: 2000 تست اقتصاد خرد رشته مدیریت و صنایع]]> Mon, 20 Jan 2020 10:47:37 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/325.html <![CDATA[بازنشر: مدیریت بازاریابی]]> Wed, 15 Jan 2020 09:33:30 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/324.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات حسابداری دکتری دانشگاه های سراسری ]]> Sat, 28 Dec 2019 10:48:33 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/323.html <![CDATA[بازنشر: بازاریابی صنعتی]]> Sat, 21 Dec 2019 11:18:53 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/322.html <![CDATA[بازنشر: سوالات کنکور ارشد سراسری جلد 4]]> Sat, 21 Dec 2019 08:32:48 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/321.html <![CDATA[بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری تمامی گروه ها]]> Tue, 17 Dec 2019 10:15:43 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/320.html <![CDATA[بازنشر: تئوری مدیریت پیشرفته]]> Sat, 14 Dec 2019 10:25:25 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/319.html <![CDATA[بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1 و 2]]> Wed, 04 Dec 2019 11:01:01 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/318.html <![CDATA[بازنشر: مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته]]> Mon, 02 Dec 2019 12:07:04 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/317.html <![CDATA[بازنشر: مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته]]> Sun, 01 Dec 2019 11:10:53 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/316.html <![CDATA[نشر دو کتاب جدید از نگاه دانش]]> Sun, 01 Dec 2019 08:42:02 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/315.html <![CDATA[بازنشر: پژوهش عملیاتی]]> Sat, 30 Nov 2019 10:21:01 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/314.html <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش]]> Wed, 27 Nov 2019 10:34:47 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/313.html <![CDATA[بازنشر: ریاضی عممومی 1و2]]> Wed, 27 Nov 2019 10:13:33 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/312.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع]]> Sun, 24 Nov 2019 11:45:31 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/311.html <![CDATA[بازنشر: اخلاق کسب و کار]]> Sat, 23 Nov 2019 09:44:00 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/310.html <![CDATA[بازنشر: 2000 تست حسابرسی]]> Sat, 23 Nov 2019 08:40:37 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/309.html <![CDATA[بازنشر: حسابداری مالی جلد 1 و 2]]> Tue, 12 Nov 2019 10:26:14 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/308.html <![CDATA[بازنشر: زبان تخصصی مدیریت]]> Tue, 12 Nov 2019 09:36:04 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/307.html <![CDATA[بازنشر مجموعه کتابهای نگاه دانش ]]> Sat, 09 Nov 2019 11:48:43 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/306.html <![CDATA[بزودی: بانک سوالات چهارگزینه ای آمار و احتمال دکتری]]> Tue, 05 Nov 2019 10:49:56 +0000 https://www.negahedanesh.com/fa/news/305.html