<![CDATA[نگاه دانش]]> https://www.negahedanesh.com fa نگاه دانش <![CDATA[دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون می‌پذیرد]]> Sat, 02 Dec 2023 10:48:05 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/533.html <![CDATA[چه عواملی شانس فرد را در دریافت بورسیه تحصیلی افزایش می‌دهند؟]]> Sat, 02 Dec 2023 10:27:58 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/532.html <![CDATA[لیست ده دانشگاه برتر دنیا]]> Sun, 26 Nov 2023 13:10:50 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/530.html <![CDATA[کدام کشورها بهترین سیستم آموزش عالی را دارند؟ ]]> Sun, 26 Nov 2023 13:06:25 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/529.html <![CDATA[شروع ثبت‌نام آزمون تولیمو بهمن‌ماه ۱۴۰۲]]> Thu, 23 Nov 2023 16:01:08 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/527.html <![CDATA[پیش فروش!]]> Wed, 22 Nov 2023 15:00:18 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/526.html <![CDATA[روند کاهشی ثبت‌نام آزمون دکتری ]]> Sun, 19 Nov 2023 16:55:12 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/525.html <![CDATA[ویرایش جدید حسابداری مالی جلد اول منتشر شد]]> Sun, 19 Nov 2023 14:46:46 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/524.html <![CDATA[بازنشر:مبانی تجارت الکترونیک]]> Sun, 19 Nov 2023 14:44:43 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/523.html <![CDATA[هفته کتاب گرامی باد]]> Thu, 16 Nov 2023 01:03:44 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/521.html <![CDATA[اعلام ۲۷ آبان به‌عنوان آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور دکتری ۱۴۰۳]]> Wed, 15 Nov 2023 13:00:35 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/520.html <![CDATA[شروع ثبت‌نام آزمون EPT آذرماه ۱۴۰۲]]> Mon, 13 Nov 2023 12:52:24 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/519.html <![CDATA[زمان ثبت نام آزمون MSRT سال 1402]]> Tue, 07 Nov 2023 12:06:40 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/518.html <![CDATA[آخرین آمار از ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد / ۱۷ آبان پایان مهلت ثبت نام]]> Mon, 06 Nov 2023 13:08:54 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/514.html <![CDATA[فردا آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته]]> Sat, 04 Nov 2023 09:38:13 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/513.html <![CDATA[برنامه زمانی تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1403 ]]> Wed, 01 Nov 2023 17:53:42 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/512.html <![CDATA[ویرایش جدید مرجع کامل حسابداری صنعتی]]> Mon, 24 Jul 2023 13:55:26 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/510.html <![CDATA[چاپ جدید: 2000 سوالات آمار و احتمالات مهندسی]]> Mon, 10 Jul 2023 13:23:49 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/509.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات سبد اوراق بهادار]]> Sat, 17 Jun 2023 13:00:13 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/508.html <![CDATA[بازنشر: 2000 تئوری حسابداری]]> Wed, 14 Jun 2023 12:40:27 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/507.html <![CDATA[تازه ها: دارایی نامشهود]]> Sat, 10 Jun 2023 13:59:04 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/506.html <![CDATA[تازه ها: هر چیز قیمتی دارد]]> Sat, 10 Jun 2023 12:40:16 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/505.html <![CDATA[بازنشر: اصول حسابداری کاتلر]]> Sat, 27 May 2023 12:47:32 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/504.html <![CDATA[تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی]]> Sat, 20 May 2023 18:17:07 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/503.html <![CDATA[ویرایش جدید نظریه های سازمان ]]> Mon, 08 May 2023 13:40:30 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/502.html <![CDATA[تازه ها: درس و سوالات استخدامی حسابداری]]> Sun, 09 Apr 2023 13:07:59 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/501.html <![CDATA[تازه ها: انقلاب مدل قیمت گذاری]]> Sun, 12 Mar 2023 13:52:46 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/500.html <![CDATA[توزیع کارت آزمون دکتری ۱۴۰۲ ]]> Mon, 27 Feb 2023 12:06:20 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/499.html <![CDATA[آزمون های موسسه نگاره]]> Mon, 06 Feb 2023 14:43:07 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/498.html <![CDATA[تسلیت به استاد ]]> Mon, 06 Feb 2023 11:50:58 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/497.html <![CDATA[بازنشر: 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصاد کلان رشته مدیریت و صنایع]]> Mon, 30 Jan 2023 13:52:51 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/496.html <![CDATA[خود آموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (قوانین)]]> Mon, 16 Jan 2023 11:42:08 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/495.html <![CDATA[ویرایش جدید: اقتصاد خرد رشته مدیریت و صنایع]]> Sat, 24 Dec 2022 14:45:08 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/494.html <![CDATA[تازه ها: تحلیل گری بازار سرمایه جلد چهار]]> Mon, 12 Dec 2022 11:38:10 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/492.html <![CDATA[تازه ها: حسابداری دولتی]]> Wed, 07 Dec 2022 12:44:52 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/491.html <![CDATA[بازنشر: حسابداری بخش عمومی]]> Sat, 03 Dec 2022 16:11:48 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/490.html <![CDATA[بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی]]> Sat, 03 Dec 2022 16:10:07 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/489.html <![CDATA[تازه ها: مبانی حسابرسی داخلی در موسسه ها و نهادهای خدمات مالی]]> Wed, 30 Nov 2022 13:46:04 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/488.html <![CDATA[تازه ها: جای شاخ گاو، رد پای خرس]]> Wed, 23 Nov 2022 13:15:38 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/487.html <![CDATA[پیش فروش: وظایف و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی]]> Sat, 12 Nov 2022 13:37:31 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/486.html <![CDATA[تازه ها: تحلیل گری قیمت گذاری]]> Wed, 09 Nov 2022 12:43:59 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/485.html <![CDATA[اوراق مشتقه در مدیریت پرتفوی]]> Wed, 09 Nov 2022 12:39:26 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/484.html <![CDATA[پیش فروش: مدیریت سرمایه گذاری]]> Sat, 05 Nov 2022 12:43:26 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/483.html <![CDATA[تازه ها: قیمتگذاری بنگاه به دولت]]> Wed, 26 Oct 2022 11:07:19 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/482.html <![CDATA[اصول مدیریت بازاریابی]]> Mon, 10 Oct 2022 14:01:22 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/481.html <![CDATA[بازنشر: بانک تست آمار و احتمالات دکتری]]> Sat, 08 Oct 2022 16:12:46 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/480.html <![CDATA[تازه ها: مدیریت استعداد]]> Wed, 28 Sep 2022 14:32:13 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/479.html <![CDATA[چاپ جدید مرجع کامل بازاریابی]]> Mon, 26 Sep 2022 12:12:19 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/478.html <![CDATA[تازه ها: بخش بندی بازار]]> Tue, 20 Sep 2022 12:27:04 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/477.html <![CDATA[بازنشر: 2000 سوال چهار گزینه ای استعداد تحصیلی GMAT]]> Sun, 18 Sep 2022 15:47:26 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/476.html <![CDATA[بازنشر: مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته]]> Sun, 18 Sep 2022 15:41:46 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/475.html <![CDATA[تازه ها: مهارت جستجو]]> Wed, 14 Sep 2022 15:34:06 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/474.html <![CDATA[تازه ها: روانشناسی قیمت گذاری]]> Sun, 11 Sep 2022 11:50:36 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/473.html <![CDATA[زبان زیر ذره بین جلد 3 منتشر شد]]> Sat, 10 Sep 2022 15:17:03 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/472.html <![CDATA[نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ اعلام شد]]> Tue, 30 Aug 2022 12:28:37 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/471.html <![CDATA[بازنشر: مدیریت مالی 1401 آموزش گام به گام]]> ]]> Sat, 16 Jul 2022 14:06:26 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/470.html <![CDATA[بازنشر: بودجه ریزی دولتی]]> Mon, 13 Jun 2022 12:20:10 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/469.html <![CDATA[مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی]]> Sat, 11 Jun 2022 11:20:49 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/468.html <![CDATA[ارزیابی عملکرد در روابط استخدامی نوین رویکرد میان رشته ای]]> Tue, 17 May 2022 12:23:00 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/467.html <![CDATA[تازه: مدل های قیمت برای اقتصاد دیجیتال]]> Sat, 05 Mar 2022 12:16:14 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/466.html <![CDATA[بازنشر: تئوری های مدیریت دولتی]]> Sun, 27 Feb 2022 13:07:19 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/465.html <![CDATA[بازنشر: زبان تخصصی حسابداری ]]> Sun, 27 Feb 2022 13:03:58 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/464.html <![CDATA[کارت شرکت در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ منتشر شد]]> Tue, 22 Feb 2022 14:03:03 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/463.html <![CDATA[حسابداری بخش عمومی نظریه ها، تحولات و پژوهش ها]]> Tue, 22 Feb 2022 13:52:29 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/462.html <![CDATA[بازنشر: حسابداری مروری جامع بر صنعتی جلد دوم]]> Sun, 20 Feb 2022 12:39:38 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/461.html <![CDATA[تازه ها: اجرای استراتژی قیمت گذاری]]> Wed, 02 Feb 2022 12:39:06 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/460.html <![CDATA[بازنشر: مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک]]> Tue, 01 Feb 2022 14:24:36 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/459.html <![CDATA[تازه ها: استعداد تحصیلی دکتری زیرذره بین فنی مهندسی]]> Mon, 31 Jan 2022 11:32:57 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/458.html <![CDATA[بازنشر: سوالات ارشد مدیریت جلد 1]]> Sat, 29 Jan 2022 14:30:50 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/457.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه]]> Wed, 26 Jan 2022 11:50:40 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/456.html <![CDATA[بازنشر: سوالات ارشد مدیریت جلد سوم 1400]]> Sat, 15 Jan 2022 13:06:10 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/454.html <![CDATA[تازه ها: مدیریت سودآوری و قیمت گذاری]]> Mon, 27 Dec 2021 12:07:13 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/453.html <![CDATA[مجموعه سوالات کنکور دکتری دانشگاه های سراسری حسابداری 90-1400]]> Wed, 22 Dec 2021 14:08:58 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/452.html <![CDATA[مجموعه سوالات آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار ]]> Mon, 20 Dec 2021 11:13:12 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/451.html <![CDATA[استعداد تحصیلی رشته های مدیریت کسب و کار (mba) و امور شهری ]]> Sat, 18 Dec 2021 10:58:28 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/450.html <![CDATA[بازنشر: سوالات کنکور دکتری سراسری مدیریت دولتی 90-99]]> Sun, 05 Dec 2021 12:09:01 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/449.html <![CDATA[تازه ها: رفتارشناسی مصرف کننده برق خانگی]]> Mon, 22 Nov 2021 11:44:12 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/448.html <![CDATA[ اطلاعیه ثبت ‌نام در آزمون دكتري 1401]]> Wed, 17 Nov 2021 11:24:26 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/447.html <![CDATA[بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین]]> Tue, 16 Nov 2021 12:31:05 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/446.html <![CDATA[تازه ها: ریاضیات پایه]]> Sat, 13 Nov 2021 13:34:55 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/445.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات آزمون ورودی جامعه حسابداران رسمی ایران 97 - 99]]> Wed, 10 Nov 2021 11:32:50 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/444.html <![CDATA[تازه ها: نظریه های سازمان]]> Tue, 09 Nov 2021 11:14:30 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/443.html <![CDATA[بازنشر: مدیریت و کنترل پروژه]]> Mon, 08 Nov 2021 13:00:43 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/442.html <![CDATA[بازنشر: نظریه ها و پژوهش حسابرسی ]]> Wed, 20 Oct 2021 13:13:21 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/441.html <![CDATA[تازه ها: برنامه ریزی در حسابرسی داخلی]]> Tue, 19 Oct 2021 11:41:23 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/440.html <![CDATA[بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری زیر ذره بین]]> Sat, 16 Oct 2021 17:55:46 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/439.html <![CDATA[تازه ها: اصول بازاریابی]]> Wed, 13 Oct 2021 11:07:49 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/438.html <![CDATA[اقتصاد کلان رشته مدیریت، صنایع و آزمون بازار سرمایه]]> Tue, 12 Oct 2021 12:29:57 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/437.html <![CDATA[تازه ها: مرجع کامل حسابرسی]]> Tue, 12 Oct 2021 11:00:30 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/436.html <![CDATA[بازنشر: زبان تخصصی mba مدیریت کسب و کار]]> Mon, 11 Oct 2021 12:59:27 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/435.html <![CDATA[پکیج مروری جامع بر حسابداری مالی جلد 1 و 2]]> Mon, 11 Oct 2021 12:03:29 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/434.html <![CDATA[تازه ها: مدلسازی مالی در اکسل]]> Wed, 06 Oct 2021 13:05:43 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/433.html <![CDATA[بازنشر: مجموعه سوالات کنکور ارشد حسابداری ]]> Wed, 06 Oct 2021 11:34:46 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/432.html <![CDATA[بازنشر: زبان عمومی زیر ذره بین جلد دوم (گرامر)]]> Sun, 03 Oct 2021 14:21:07 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/431.html <![CDATA[تازه های 1400]]> Wed, 29 Sep 2021 11:28:01 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/430.html <![CDATA[تازه ها: سفر پایان نامه]]> Tue, 28 Sep 2021 12:29:57 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/429.html <![CDATA[بازنشر: مدیریت سرمایه گذاری]]> Sun, 26 Sep 2021 13:04:04 +0330 https://www.negahedanesh.com/fa/news/428.html <![CDATA[تاریخ و جزییات ثبت نام کنکور سراسری، ارشد و دکتری ۱۴۰۱ ]]> Tue, 21 Sep 2021 12:36:14 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/427.html <![CDATA[بازنشر: خودآموز اصول بازار سرمایه جلد 2]]> Tue, 21 Sep 2021 12:20:56 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/424.html <![CDATA[بازنشر: آمار و احتمالات ارشد زیرذره بین]]> Sat, 18 Sep 2021 15:09:31 +0430 https://www.negahedanesh.com/fa/news/423.html