اخبار و رویدادها

تازه ها: استعداد تحصیلی جلد 2
 • 17
 • دي

تازه ها: استعداد تحصیلی جلد 2

کتابی از احمد صداقت و محسن طورانی

بازنشر: آموزش گام به گام مدیریت مالی
 • 06
 • دي

بازنشر: آموزش گام به گام مدیریت مالی

کتابی از رضا مناجاتی

دکتر عادل آذر به عنوان چهره ماندگار معرفی و تقدیر شد
 • 06
 • دي

دکتر عادل آذر به عنوان چهره ماندگار معرفی و تقدیر شد

در مراسم روز پژوهش که با حضور وزیر علوم برگزار شد از دکتر عادل آذر عضو هیأت علمی دان...

بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین
 • 19
 • آذر

بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین

کتابی از محسن طورانی

بازنشر: 2000 تست تئوری حسابداری
 • 19
 • آذر

بازنشر: 2000 تست تئوری حسابداری

کرمی - سیدحسینی - منصوری

بازنشر: تحقیق در عملیات جلد 1
 • 25
 • آبان

بازنشر: تحقیق در عملیات جلد 1

کتابی از احسان خاکبازان و نیلوفر مبصری

تازه ها: مرجع کامل مدیریت منابع انسانی
 • 21
 • آبان

تازه ها: مرجع کامل مدیریت منابع انسانی

کتابی جدید از دکتر سیدجوادین دکتر جلیلیان

تازه ها: سیر تطور توسعه منابع انسانی
 • 21
 • آبان

تازه ها: سیر تطور توسعه منابع انسانی

مترجمان: مهدی باغبان و علیرضا قزل

تازه ها: مرجع کامل مدیریت بازاریابی
 • 17
 • آبان

تازه ها: مرجع کامل مدیریت بازاریابی

کتابی جدید از دکتر جلیلیان