اخبار و رویدادها

بازنشر: حسابداری مالی جلد 1 و 2
 • 21
 • آبان

بازنشر: حسابداری مالی جلد 1 و 2

ویرایش جدید! بر اساس استاندارهای جدید سال 1398

بازنشر: زبان تخصصی مدیریت
 • 21
 • آبان

بازنشر: زبان تخصصی مدیریت

کتابی از دکتر اشراقی

بازنشر مجموعه کتابهای نگاه دانش
 • 18
 • آبان

بازنشر مجموعه کتابهای نگاه دانش

اصول حسابداری 1 - حسابداری شرکتها 1 - سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار - بازرگانی بی...

بزودی: بانک سوالات چهارگزینه ای آمار و احتمال دکتری
 • 14
 • آبان

بزودی: بانک سوالات چهارگزینه ای آمار و احتمال دکتری

کتابی تازه از استاد طورانی (به همراه نمونه سوالات قابل دانلود)

بازنشر: اقتصاد خرد رشته مدیریت
 • 14
 • آبان

بازنشر: اقتصاد خرد رشته مدیریت

کتابی از دکتر نظری

تازه ها: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
 • 13
 • آبان

تازه ها: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

کتابی از علیرضا قاسمی و مهدیه توکلی

بازنشر: مدیریت برند
 • 13
 • آبان

بازنشر: مدیریت برند

کتابی از دکتر خداداد حسینی، دکتر روستا و دکتر خلیلی شجاعی

بازنشر: مرجع کامل حسابداری صنعتی
 • 12
 • آبان

بازنشر: مرجع کامل حسابداری صنعتی

کتابی از دکتر کرمی و حسینی نژاد

تازه ها: تنظیمات آمیخته بازاریابی
 • 11
 • آبان

تازه ها: تنظیمات آمیخته بازاریابی

کتابی از دکتر نادر غریب پور

بازنشر: زبان تخصصی MBA
 • 08
 • آبان

بازنشر: زبان تخصصی MBA

کتابی از آقایان ناصر زاده و دهدشتی

بازنشر: مدیریت عملیات خدمات
 • 04
 • آبان

بازنشر: مدیریت عملیات خدمات

کتابی از جانسون و کلارک - مترجمان: دکتر عادل آذر، دکتر رضایی پندری

بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1
 • 30
 • مهر

بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1

کتابی از دکتر نوروش - کرمی - مهرانی و...