اخبار و رویدادها

بازنشر: 2000 تست استعداد تحصیلی
 • 03
 • اسفند

بازنشر: 2000 تست استعداد تحصیلی

کتابی از آقایان عرفانیان و جمشیدی

بازنشر: تحقیق در عملیات 2
 • 28
 • بهمن

بازنشر: تحقیق در عملیات 2

کتابی از دکتر خاکبازان

بازنشر: 2000 تست حسابداری مدیریت
 • 28
 • بهمن

بازنشر: 2000 تست حسابداری مدیریت

کتابی از اساتید کرمی - بیک بشرویه - فاطمه کیاوردی

تازه ها: کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند
 • 13
 • بهمن

تازه ها: کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند

کتابی از دکتر مینا رنجبر و مهندس شهیده احمدی

تازه ها: استعداد تحصیلی جلد 2
 • 17
 • دي

تازه ها: استعداد تحصیلی جلد 2

کتابی از احمد صداقت و محسن طورانی

بازنشر: آموزش گام به گام مدیریت مالی
 • 06
 • دي

بازنشر: آموزش گام به گام مدیریت مالی

کتابی از رضا مناجاتی

دکتر عادل آذر به عنوان چهره ماندگار معرفی و تقدیر شد
 • 06
 • دي

دکتر عادل آذر به عنوان چهره ماندگار معرفی و تقدیر شد

در مراسم روز پژوهش که با حضور وزیر علوم برگزار شد از دکتر عادل آذر عضو هیأت علمی دان...

بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین
 • 19
 • آذر

بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین

کتابی از محسن طورانی

بازنشر: 2000 تست تئوری حسابداری
 • 19
 • آذر

بازنشر: 2000 تست تئوری حسابداری

کرمی - سیدحسینی - منصوری