مشاهده فیلترها
مرتب سازی بر اساس
زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول (واژگان)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

+ افزوده 1400

10% تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
زبان عمومی زیر ذره بین جلد دوم (گرامر)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

+ افزوده 1400

 

10% تخفیف
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
زبان عمومی زیر ذره بین جلد سوم (تست واژگان)

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

«این‌ها یک کتاب نیست، بلکه کلاس درس است.»

ویرایش جدید 1400

10% تخفیف
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
آمار و احتمالات دکتری زیر ذره بین

سوالات 1390 تا 1400

10% تخفیف
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
ریاضیات عمومی
۹۴,۵۰۰ تومان
10 %
5
ریاضیات عمومی

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۵۰۰ تومان
پکیج 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین جلد 1 - 2 - 3

ویرایش جدید!

10% تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
استعداد تحصیلی دکتری زیر ذره بین

افزوده 1400

10% تخفیف
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان