زندگی نامه

 

نشانی دفتر : اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه 5، اتاق 41، کد پستی 83111-84156

ایمیل : sedaghat@cc.iut.ac.ir

تلفن : 3912667 311 98+

فکس : 3912628 311 98+

وب سایت : دکتر احمد صداقت

دانشیار

 

زمینه‌های تحقیقاتی :

انرژیهای تجدید پذیر متمرکز بر توربین‌های بادی مبتکرانه

هیدرو آیرودینامیک تجربی و عددی

انتقال حرارت نانو سیال تجربی

پایداری هیدرودینامیکی و آیروالاستیسیته غیرخطی

احتراق

 

کتاب های منتشر شده