اخبار و رویدادها

خود آموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (قوانین)
 • 26
 • دي

خود آموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (قوانین)

قوانین آزمون تحلیل گری. نوشته دکتر مسلمانی.

تازه ها: تحلیل گری بازار سرمایه جلد چهار
 • 21
 • آذر

تازه ها: تحلیل گری بازار سرمایه جلد چهار

کتابی تازه از دکتر نظری و زهرا خسروی. مباحث اقتصاد پیشرفته.

تازه ها: حسابداری دولتی
 • 16
 • آذر

تازه ها: حسابداری دولتی

کتابی از مهران قاسم نیا و سیدمحمود اسلامی

بازنشر: حسابداری بخش عمومی
 • 12
 • آذر

بازنشر: حسابداری بخش عمومی

ویرایش جدید! کتابی از دکتر سعیدی، رضا جعفری و ماریه حسنی

بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی
 • 12
 • آذر

بازنشر: مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی

ویرایش جدید! کتابی از دکتر اسداللهی فام

تازه ها: مبانی حسابرسی داخلی در موسسه ها و نهادهای خدمات مالی
 • 09
 • آذر

تازه ها: مبانی حسابرسی داخلی در موسسه ها و نهادهای خدمات مالی

کتابی از محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی

تازه ها: جای شاخ گاو، رد پای خرس
 • 02
 • آذر

تازه ها: جای شاخ گاو، رد پای خرس

مجموعه داستانهایی درباره بورس و سرمایه گذاری. نویسنده: محمد مشاری

تازه ها: تحلیل گری قیمت گذاری
 • 18
 • آبان

تازه ها: تحلیل گری قیمت گذاری

کتابی تازه از مجموعه مدیریت قیمت. زیر نظر دکتر محسن نظری.

اوراق مشتقه در مدیریت پرتفوی
 • 18
 • آبان

اوراق مشتقه در مدیریت پرتفوی

کتابی تازه از نگاه دانش. مولف: دکتر زهرا مرادی.

پیش فروش: مدیریت سرمایه گذاری
 • 14
 • آبان

پیش فروش: مدیریت سرمایه گذاری

کتابی از جونز با ترجمه دکتر رضا تهرانی و دکتر نوربخش