اخبار و رویدادها

تازه ها: مدلسازی معادله ساختاری
 • 18
 • ارديبهشت

تازه ها: مدلسازی معادله ساختاری

کتابی از دکتر حمیدی زاده و سامره شریعتی

تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی
 • 15
 • ارديبهشت

تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

کتابی از دکتر محمدرضا مهربان پور و مرتضی کاظم پور

بازنشر: 2000 اقتصاد کلان
 • 15
 • ارديبهشت

بازنشر: 2000 اقتصاد کلان

ویژه رشته مدیریت، مهندسی صنایع و بورس

تازه ها: راهبری استراتژی دیجیتال
 • 19
 • اسفند

تازه ها: راهبری استراتژی دیجیتال

کتابی از سونیل گوپتا با ترجمه دکتر سیدحمید خدادادحسینی ، محمد جوادی و سروش شایگان ...

تازه ها: درآمدی بر تئوری حسابداری
 • 19
 • اسفند

تازه ها: درآمدی بر تئوری حسابداری

کتابی از گابریل دانلوی با ترجمه محمد مرادی، هدی اسکندر و علی سوری

قیمت گذاری شش سیگما
 • 09
 • اسفند

قیمت گذاری شش سیگما

کتابی دیگر از مجموعه مدیریت قیمت

بازنشر: 2000 تست استعداد تحصیلی
 • 03
 • اسفند

بازنشر: 2000 تست استعداد تحصیلی

کتابی از آقایان عرفانیان و جمشیدی

بازنشر: تحقیق در عملیات 2
 • 28
 • بهمن

بازنشر: تحقیق در عملیات 2

کتابی از دکتر خاکبازان

بازنشر: 2000 تست حسابداری مدیریت
 • 28
 • بهمن

بازنشر: 2000 تست حسابداری مدیریت

کتابی از اساتید کرمی - بیک بشرویه - فاطمه کیاوردی

تازه ها: کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند
 • 13
 • بهمن

تازه ها: کاربردها، روشها و تکنیکهای داده کاوی در بانکداری هوشمند

کتابی از دکتر مینا رنجبر و مهندس شهیده احمدی