اخبار و رویدادها

تازه ها: رفتارشناسی مصرف کننده برق خانگی
 • 01
 • آذر

تازه ها: رفتارشناسی مصرف کننده برق خانگی

کتابی تازه از دکتر سید جوادین و دکتر مصطفی تهرانی

بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین
 • 25
 • آبان

بازنشر: آمار دکتری زیر ذره بین

با افزوده سوالات کنکور 1400 !

تازه ها: ریاضیات پایه
 • 22
 • آبان

تازه ها: ریاضیات پایه

کتابی جدید از اساتید ساعتی و محمودیان

بازنشر: مجموعه سوالات آزمون ورودی جامعه حسابداران رسمی ایران 97 - 99
 • 19
 • آبان

بازنشر: مجموعه سوالات آزمون ورودی جامعه حسابداران رسمی ایران 97 - 99

ویرایش جدید! کتابی از آقایان کرمی ، شهبازی و حسینی نژاد

تازه ها: نظریه های سازمان
 • 18
 • آبان

تازه ها: نظریه های سازمان

کتابی تازه از استاد امیرکبیری

بازنشر: مدیریت و کنترل پروژه
 • 17
 • آبان

بازنشر: مدیریت و کنترل پروژه

کتابی از مازیار زاهدی سرشت و شهرزاد خسروی

تازه ها: برنامه ریزی در حسابرسی داخلی
 • 27
 • مهر

تازه ها: برنامه ریزی در حسابرسی داخلی

منتشر شده توسط انجمن بین المللی حسابرسان داخلی.

بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری زیر ذره بین
 • 24
 • مهر

بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری زیر ذره بین

کتابی از استاد طورانی با افزوده 1400 !

تازه ها: اصول بازاریابی
 • 21
 • مهر

تازه ها: اصول بازاریابی

مترجمین: دکتر اسفیدانی - فرشید خموئی و گل سا تاجیک

اقتصاد کلان رشته مدیریت، صنایع و آزمون بازار سرمایه
 • 20
 • مهر

اقتصاد کلان رشته مدیریت، صنایع و آزمون بازار سرمایه

کتابی از دکتر محسن نظری... با ویرایش کاملا جدید 1400 !