تازه ها: روانشناسی قیمت گذاری

  • 20
  • شهريور
تازه ها: روانشناسی قیمت گذاری

کتابی جدید از مجموعه مدیریت قیمت! زیر نظر دکتر محسن نظری

کتابی از مارکوس هوسمان و کوپتزکی

با ترجمه محسن نظری | علی محبی | سحر زندی محب

برای خرید کلیک کنید!


نظرات کاربران