زندگی نامه

دكتر محسن نظري دانشيار گروه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه تهران مي باشد. فعاليت‌هاي ايشان در زمينه تدريس، تحقيق و پژوهش و تأليف و ترجمه كتاب متمركز مي‌باشد.
از ايشان تاكنون 15 عنوان كتاب درسي و كمك درسي انتشار يافته كه بعضي از آن‌ها به چاپ 39 رسيده است. مجموعه كتاب‌هاي "مديريت قيمت" كه تحت نظر ايشان با همكاري ديگران انتشار مي‌يابد، حوزه قيمت‌گذاري را به صورت تخصصي پوشش مي‌دهد.
انتشار بيش از 110 مقاله در مجلات و كنفرانس‌هاي بين‌المللي و داخلي و برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي قيمت‌گذاري و راهنمايي و مشاوره بيش از 220 رساله كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه‌هاي كشور از ديگر فعاليت‌هاي ايشان مي‌باشد.
تدريس دروس اقتصاد، روش تحقيق و مديريت قيمت‌گذاري در سطح كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه تهران، مديريت گروه مديريت بازرگاني دانشكده مديريت، دانشگاه تهران و سردبيري فصلنامه علمي ـ پژوهشي مديريت بازرگاني دانشگاه تهران، از فعاليت‌هاي ايشان در سال‌هاي اخير بوده است.

کتاب های منتشر شده

مشاهده بیشتر
قیمتگذاری منصفانه
60,000 تومان
جدید
سفر قیمت گذاری
60,000 تومان
جدید
قیمت گذاری در عمل
60,000 تومان
جدید
معماهای قیمت گذاری
80,000 تومان
جدید
قیمت گذاری شش سیگما
70,000 تومان
جدید
سفر پایان نامه
65,000 تومان
جدید
بستن