زندگی نامه

سوابق تحصیلی:

دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

عضو هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه

عضو بنیاد ملی نخبگان

 

 

کتاب های منتشر شده