زندگی نامه

  دکتری رشته ی مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

- مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین

- مدرس دانشگاه تهران در دوره های سرمایه گذاری و ریسک و مدیریت مالی.

- عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان پاداش سرمایه.

سوابق آموزشي(دوره‌هاي تدريس شده)

 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (در دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، موسسه آزاد آموزش عالی نگاره، موسسه ماهان و کانون کارگزاران)

تحلیل بنیادی مقدماتی و پیشرفته (کانون کارگزاران، گروه مالی نماد، کارگزاری های خبرگان سهام، کارگزاری بهگزین، آگاه، راهبرد، اردیبهشت ایرانیان و...)

مالی شرکتی مقدماتی و پیشرفته (در دانشگاه تهران، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، موسسه نگاره)

روش های کمی مقدماتی و پیشرفته (در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)

مدیریت مالی1 و2 (در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، موسسه آزاد آموزش عالی نگاره)

بازارها، ابزارها و نهادها مالی (در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و موسسه نگاره، گروه مالی نماد)

مالی رفتاری (کانون کارگزاران بورس، شرکت کارگزاری آگاه)

مهندسی مالی و ارزشگذاری اوراق مشتقه (کانون کارگزاران)

مدیریت مالی بنگاه ها (دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه غیر انتفاعی صدرا)

+ نگارنده 6 مقاله علمی پژوهشی و 8 کتاب در حوزه مدیریت و مدیریت مالی.

کتاب های منتشر شده