زندگی نامه

تحصیلات :

  • دکتری حسابداری - دانشگاه تهران - 1379
  • فوق لیسانس حسابداری - دانشگاه تهران - 1373
  • لیسانس حسابداری - دانشگاه تهران 1369

فعالیت علمی:

  • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
  • دارای بیش از 80 مقاله علمی و 10 عنوان کتاب

مسئولیت ها:

  • مدیر کمیته برنامه ریزی وزارت علوم گروه حسابداری
  • مدیر گروه حسابداری سازمان مطالعات تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

کتاب های منتشر شده

مشاهده بیشتر
حسابداری مدیریت
280,000 تومان
جدید
بستن