زندگی نامه

 

تحصیلات

 

دکترای تخصصی تحقیق در عملیات ، دانشگاه تهران ، ایران (۱۳۹۲ - ۱۳۹۷)

فوق لیسانس تحقیق در عملیات ، علامه طباطبایی ، ایران (۱۳۸۷ - ۱۳۸۹)

لیسانس مدیریت صنعتی ، خلیج فارس ، ایران (۱۳۸۳ - ۱۳۸۷)

 

علایق پژوهشی

 

بهینه سازی

فازی

مدیریت زنجیره تامین

 

کتاب های منتشر شده