زندگی نامه

کتاب‌های تالیفی

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

کتاب های منتشر شده

فروش در جهان معاصر
120,000 تومان
جدید
بازاریابی صنعتی
240,000 تومان
جدید
اصول بازاریابی
250,000 تومان
جدید