زندگی نامه

بیوگرافی

 

دارای مدرک کارشناسی ارشد مالي، گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك، پژوهشگر مطالعات تجربی سرمایه گذاری و بازارهای مالی، به عنوان کارشناس امور اقتصادی و تحلیل اوراق بهادار در شرکت سبدگردان الگوریتم فعالیت می‌کند.

 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده فارابی دانشگاه تهران

 

سوابق شغلی

 

کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده فارابی دانشگاه تهران

 

کتاب های منتشر شده