زندگی نامه

گلناز رستمی در سال 1365 متولد شد .وی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی شیمی در سال 1387از دانشگاه شیراز اخذ نمود .در سال 1394 در رشته MBA گرایش استراتژی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی در دانشگاه تهران است .

کتاب های منتشر شده

سفر پایان نامه
180,000 تومان
جدید