زندگی نامه

 • دکترای اقتصاد ازدانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان
 • دیپلم ریاضی از دبیرستان ابن سینا همدان

– تالیف بیش از بیست  مقاله علمی در موضوعات اقتصادی (بویژه اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی) به صورت انفرادی ویا با سایر محققین.
– مجری یا همکار پانزده پروژه تحقیقاتی اقتصادی
– طراحي ویا بازنگري دوره‌های آموزشی
– ارزيابي مقالات ،کتاب و طرحهای اقتصادی موارد متعدد.
–  راهنمايي ،مشاوره و داوری پروژه‌ها و پايان‌نامه‌‌‌های دانشجویان درسطوح کارشناسی ،کارشناسی‌‌ارشد و دکتری
–   تدريس دروس مختلف درسطوح کارشناسی ،کارشناسی‌ارشد و دکتری
– مسئول واحدهای تبلیغات، آموزش ، بسیج و رئیس ستاد و قائم مقام فرماندهی سپاه استان همدان ازسال 1359 تا 1366.
–  مسئول طرح وبرنامه دانشگاه امام حسین(ع)
– مدير گروه علمی اقتصاد دانشگاه
–  معاون آموزشی و اداری- مالی دانشکده.
–  عضويت دركميسيون‌های برنامه‌ريزي آموزشي ،علمي كاربردي و تحصيلات تکميلي
–  هيات علمي نمونه درحوزه علوم انساني دانشگاه ودريافت تقديرنامه
–  دريافت تقديرنامه  ازدانشگاه  به خاطر همكاري وتلاشهاي پژوهشي


خلاصه فعالیت‌های علمی واجرایی

مقالات

 • “جهانی شدن و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران” ، مجله علمی – تخصصی مصباح.
 • کاربرد مدل‌های داده- ستانده دربرنامه‌ریزی راهبردی صنایع دفاعی (مستخرج از پایان نامه دکتری ).دارای تاییدیه از مجله علمی پژوهشی مدیریت اسلامی.(غیر قابل انتشار)
 • “نگاهی دیگر به جهانی شدن”،دارای تاییدیه ازمجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی.
 • بهره وری ملی در اقتصاد ایران به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی ، ارائه شده به همایش ملی جهاد اقتصادی با تاکید بر بهره‌وری ملی چاپ شده درکتاب همایش، دانشگاه دفاع ملی.
 • نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی ، مجله سیاست‌های راهبردی و کلان دوره 2، شماره 5، بهار1393.برای دانلود مقاله کلیک کنید
 • جایگاه علم اقتصاد در علوم انسانی و کاربرد آن در نظام دینی . برای دانلود مقاله کلیک کنید
 • جدول داده-ستانده و مدل های تعادل عمومی برای هال و هامبر در انگلستان (ترجمه مقاله کشاب باتارای، مدرسه کار، دانشگاه هال)

مقالات مشترک با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایرهمکاران

 • تاثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران درقالب مدل مارکوف – سوئیچینگ. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد وتوسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 12، پاییز 1392
 • بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران ، مجله سیاست‌های راهبردی و کلان ( دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام) دوره1، شماره 3، پاییز1392.
 • ارزیابی و تحلیل كیفیت زندگی در محله های بافت فرسودة شهر كوهدشت ، پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورة 2، شمارة 2، تابستان1393
 • امکان سنجی تدوین راهبرد توسعه گردشگری مورد: شهر یزد(ارائه شده به همایش شهرداری تهران)         سیما دائمی و سجاد احمدی    
 • تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر تورم در اقتصاد ایران
  یاسر مومیوند
 • بررسی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی به تفکیک بخش های اقتصادی در ایران: طی سال های 1389-1358
  صمد یداله پور عربی
 • بررسی تحولات اقتصادی- اجتماعی و فضایی سرمایه داری نامولد در ایران و تأثیر آن بر شکل گیری سکونتگاه‌های خودانگیخته (نمونه موردی: استان تهران)
  الهام امیر حاجلو
 • بررسی منابع مالی مناطق 22 گانه کلان شهر تهران با رویکرد توسعه منطقه‌ای
  رحمان جهانی دولت آباد – جعفر موسی وند
 • شناسایی تأثیرگذارترین بخش از شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران
  سید میثم اسماعیلی
 • گذر از تحریم با تمسك به اقتصاد مقاومتی
 • نیاز سنجی و مکانیابی مبتنی بر کارایی اقتصادی سرویس‌های بهداشتی عمومی در کلان شهر مشهد
  سید دانا علیزاده
 • Passing through Sanctions by Resistive Economy
 • Retrofitting economy against Internal and External Threats

پروژه‌ها و همکاران

 • تجربیات جهانی در برخورد نظام‌های مالی با شوک های اقتصادی: ارائه ی استراتژی مناسب برای اقتصاد ایران در جهت حرکت بسوی اقتصاد مقاومتی
  علی حیدری دیزگرانی
 • مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی با تأكید بر امنیت ملی كشور
  تقیلو
 • تحلیل کمی شاخص های اقتصادی و تبیین شاخص های فرهنگی اقتصاد مقاومتی
  :بهزاد صادق وند92
 • بررسی مهمترین عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی به تفکیک بخش های اقتصادی در ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی
  صمد یداله پور عربی
 • اثر نرخ ارز و هدفمند کردن یارانه ها بر تورم در ایران ( با استفاده از الگوهای GARCH)
  یاسر مومیوند
 • اقتصاد تدبیری راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی(درحال اجرا)
  هدایت مهرعلی تبار
 • اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر اشتغال؛ بررسی کشور های منطقه خاورمیانه با تاکید بر ایران
  آرش کریمی تماشیآذر 1392
 • بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران
  سید میثم اسماعیلی
 • بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی، با تاکید بر شهرنشینی و صنعتی شدن درایران
  سید میثم اسماعیلی
 • همكاراصلی در پروژه “بررسی وضعیت معیشت و شغل دوم كاركنان سپاه”
 • مجری طرح”غرب شناسی (بخش اقتصادی)”
 • مجری طرح”ایران شناسی(بخش اقتصادی)”
 • ” استراتژی تحقیقات موزه جنگ(بخش اقتصادی)”
 • “استراتژی تحقیقات دانشگاه امام حسین(ع) (بخش اقتصادی)”
 • مشاوراقتصادی و همكار”پروژه سیم وكابل ” دردانشگاه امیركبیر

نظارت پروژه‌ها

 • ناظر پروژه “اقتصاد دفاعی”
 • ناظر پروژه “نظارت در چگونگی هزینه‌كردهای بودجه”

سمینارها

 • تحلیل اقتصادی طرح قدر (قسمت اول)
 • تحلیل اقتصادی طرح قدر (قسمت دوم)
 • جهانی شدن و آثار آن بر اقتصاد ایران
 • اقتصاد مقاومتی، الزامات و چالش‌ها
 • اقتصاد مقاومتی، ساختار و نظام
 • روش شناسی تاریخی علم اقتصاد

خدمات علمی

 • طراحی یك دوره “كارشناسی برنامه و بودجه”
 • بازنگری و اصلاح كتابچه‌های دو دوره آموزش‌های طولی در مقاطع “مقدماتی و عالی رسته دارایی”
 • ارزیابی مقالات برای سمینارها و مجلات وارزیابی طرحهای تحقیقاتی
 • ارزیابی مقالات بیش از ده مورد، ارزیابی طرح‌ها 5 مورد وارزیابی کتاب 4 مورد

فعالیت‌های آموزشی

 • راهنمایی، مشاوره و داوری پروژه‌ها و پایان‌نامه‌‌‌های دانشجویان درسطوح کارشناسی، کارشناسی‌‌ ارشد و دکتری
 • تدریس دروس مختلف درسطوح کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری

فعالیت‌های اجرایی

 • مسئول واحدهای تبلیغات، آموزش ، بسیج و رئیس ستاد و قائم مقام فرماندهی سپاه استان همدان ازسال 1359 تا 1366.
 • مسئول طرح وبرنامه دانشگاه بیش ازدوسال
 • مدیر گروه علمی اقتصاد دانشگاه بیش از شش سال
 • معاون آموزش دانشكده علوم انسانی به مدت سه سال
 • معاون اداری و مالی دانشكده علوم انسانی به مدت سه سال
 • عضویت دركمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی درحوزه علوم انسانی
 • عضویت دركمیسیون تخصصی علمی كاربردی
 • عضویت دركمیسیون تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد

تشویقات

 • هیات علمی نمونه درسال1378 درحوزه علوم انسانی دانشگاه ودریافت تقدیرنامه
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس اداره تحقیقات به دلیل همكاری در پروژه “بررسی معیشت و شغل دوم كاركنان” درسال 1378
 • دریافت تقدیرنامه ازسوی مدیریت برنامه ریزی پژوهشی دانشگاه به خاطر همكاری وتلاش‌های پژوهشی درسال 1382.

کتاب های منتشر شده

مدل های بازاریابی
80,000 تومان
جدید