زندگی نامه

مرتضی کاظم پور
دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
عضو بنیاد ملی نخبگان
سابقه تدریس در دانشگاه‌های گیلان و تهران

کتاب های منتشر شده