زندگی نامه

سوابق تحصیلی

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی اقتصاد و حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی
  • دوره DBA از دانشگاه بقاز استانبول

 

سوابق علمی،پژوهشی و آزمایشی

 

تدریس

 

تدریس در زمینه اقتصاد برای تصمیم‌­گیری مدیریت، حسابداری، بودجه‌­ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، مدیریت ریسک و سرمایه­‌گذاری

تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی گروه گردشگری، دانشگاه قم، دانشگاه ارشاد دماوند و مراکز آموزش عالی

 

 

کتاب­‌ها و مقالات

 

مولف کتاب مدیریت مالی؛ علی اسداللهی/ سید سعید میرواحدی؛ انتشارات مدرسان شریف

مولف کتاب اصول حسابداری و حسابداری مالی؛ انتشارات مدرسان شریف

مولف کتاب اقتصاد خرد؛ انتشارات علم تبریز

مولف کتاب مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان؛ انتشارات فرهنگ

مولف کتاب اقتصاد خرد و کلان؛ علی اسداللهی/ یاسمن کریم‌پور؛ انتشارات رهپویان شریف

مولف کتاب مجموعه سوالات اقتصاد خرد کارشناسی ارشد؛ علی اسداللهی/ مجید ششمانی؛ انتشارات کتابخانه فرهنگ

مولف کتاب مجموعه سوالات مدیریت مالی؛ علی اسداللهی/ یاسمن کریم‌پور/ مهروش محقق؛ انتشارات کتابخانه فرهنگ

مولف کتاب مفاهیم حسابداری و مالی برای مدیران غیرمالی؛ انتشارات نگاه دانش

مولف کتاب اقتصاد کاربردی به زبان ساده؛ انتشارات نگاه دانش

مقاله علمی – پژوهشی الگوی توسعه در خرده­‌شهرها؛ نشریه مهر

مقاله علمی – پژوهشی نگاهی بر مالیات بر ارزش افزوده؛ نشریه دانشگاه پیام نور

 

 

سوابق مدیریتی و اجرایی

 

مشاور سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

مشاور سازمان بهزیستی

مشاور آموزش بانک حکمت ایرانیان

کارشناس سرویس ارزیابی گمرگ

مشاور مرکز آموزش آزاد دانشگاه تهران

مشاور موسسه آموزش عالی آزاد بهار

 

کتاب های منتشر شده