زندگی نامه

آقای دکتر پرویز احمدی

Dr. Parviz Ahmadi

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 

سمت‌های علمی و اجرایی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور:

استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

ریاست موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

 

 

 

کتاب های منتشر شده

بازاریابی سازمانی
40,000 تومان
جدید