فرجام پرونده‌های واردات کاغذ/مصوباتی که در مسیر گمرک آب می‌روند

  • 24
  • ارديبهشت
فرجام پرونده‌های واردات کاغذ/مصوباتی که در مسیر گمرک آب می‌روند

بسیاری از پرونده‌های مصوب شده برای واردات کاغذ در کارگروه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهایت راهی به سمت واردات و بازار پیدا نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین جدول کارگروه ساماندهی کاغذ در هفته جاری، امروز از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

بر اساس این جدول که از (اینجا) می‌توان آن را مشاهده کرد در زمینه واردات کاغذ چاپ و تحریر ۱۹۶ پرونده در کارگروه با حجم بیش از ۱۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۱۸۴ میلیون دلار مورد بررسی قرار گرفته که از این میزان بیش از ۹۱ هزار تن با ارزش ۹۶ میلیون دلار در وزارت صنعت تصویب شده و در بانک مرکزی نیز بیش از ۵۲ هزار تن از آن به ارزش بیش از ۵۵ میلیون دلار تأمین ارز شده است. با این همه به منظور تاکنون تنها برای ۱۳۹۶۳ تن از این میزان خرید ارز انجام شده است و ۱۳۴۶۴ تن از آن از گمرک ترخیص شده که رقم دلاری میزان ترخیصی نیز شامل بیش از ۱۴ میلیون دلار می‌شود.

به عبارت دیگر تنها حدود ۷.۶ درصد از پرونده‌های تصویب شده برای واردات کاغذ تحریر و چاپ به کاغذ موجود در بازار مبدل شده‌است.

در حوزه کاغذ بالکی نیز ۱۰ پرونده به ارزش ۲۳۳۵ تن و رقم بیش از ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دلار مورد تصویب قرار گرفته است که حدود نیمی از آن تأمین ارز شده ولی تنها ۸۸۰ تن از آن تأمین ۵۹ ارز شده و۵۵۰ تن از آن نیز از گمرک ترخیص شده است که ارزشی بالغ بر ۵۷۲۰۵۹ دلار دارد.

به عبارت دیگر از نزدیک به ۲۴ درصد از میزان مصوب در این بخش وارد کشور شده است.

در زمینه کاغذ روزنامه نیز ۱۰ پرونده در کارگروه بررسی شده که ارزش آن بالغ بر ۹۶ میلیون دلار است که از این میزان تنها ۸۴ میلیون دلار آن در وزارت صنعت تأیید شده اما برای تأمین ارز تنها برای ۱۵ میلیون دلار آن اقدام شده و در نهایت برای ۱۳ میلیون دلار آن ارز تهیه شده است. از این میزان در پایان تنها ۱۰ میلیون دلار کاغذ از گمرک ترخیص شده است که معنای دیگر آن وارد شدن تنها کمی بیش از ۱۰.۵ درصد از حجم واردات مصوب محقق شده است.


نظرات کاربران