آمار نشر کشور در مهرماه امسال منتشر شد/پیشتازی کتاب‌های کمک‌درسی

  • 21
  • آذر
آمار نشر کشور در مهرماه امسال منتشر شد/پیشتازی کتاب‌های کمک‌درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار نشر کتاب که به تازگی توسط موسسه خانه کتاب منتشر شده، نشان می‌دهد در مهرماه امسال تعداد ۶۹۶۱ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۷۷۰۷ عنوان کتاب در دوره زمانی مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد کاهش داشته است و میانگین قیمت هر کتاب با افزایش ۳۴ درصدی روبه رو شده است.

موضوعات ادبیات با ۱۲۵۹ عنوان، علوم عملی با ۷۷۳عنوان، کودک و نوجوان با ۷۴۸ عنوان، علوم اجتماعی با ۶۴۲ عنوان بعد از موضوع کمک درسی، در رده‌های بعدی قرار دارند. در حوزه تالیف، موضوع کمک درسی در صدر قرار دارد و موضوعات ادبیات، دین، علوم عملی، علوم اجتماعی و کودک جایگاه‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند. در مهرماه در حوزه ترجمه بیشترین تعداد کتاب‌ها به موضوع ادبیات اختصاص داشت و موضوعات علوم عملی با ۲۸۴ عنوان، کودک با ۲۷۱ عنوان، فلسفه با ۱۸۷ عنوان و دین با ۱۰۷ عنوان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

از مجموع شش و ۶۹۱ عنوان کتاب منتشر شده در مهرماه سال جاری، پنج هزار و ۴۶۸ عنوان در تهران به چاپ رسیده اند و مابقی آن را  استان ها و شهرهای دیگر راهی بازار نشر کرده اند. همچنین، از مجموع کل کتاب های منتشر شده در این ماه چهار هزار و ۱۵ عنوان چاپ اول و دو هزار و ۹۴۶ عنوان بازچاپ هستند.

در اولین ماه پاییزه سال ۹۷،  بیشترین آثار چاپ اول به موضوع ادبیات اختصاص پیدا کرد و موضوعات علوم عملی، کمک درسی، علوم اجتماعی و دین در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین، موضوعات کمک درسی، ادبیات، کودک و علوم عملی به ترتیب بیشترین میزان موضوعات بازچاپی را داشتند. در مهرماه سال جاری بیشترین شمارگان کل با چهار میلیون و ۳۵۹هزار و ۲۵۰نسخه به موضوع کمک درسی و پس از آن، کتاب‌های کودک و نوجوان با یک میلیون و  ۵۴۱ هزار و ۴۴۰ نسخه، موضوع ادبیات با یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۴۶ نسخه، موضوع دین با ۹۳۷ هزار و ۴۵۳ نسخه اختصاص دارد.

بر اساس آمار کتاب‌های منتشر شده در استان‌ها نسبت به کل کشور در مهرماه در استان تهران، ۵هزار  و ۴۶۸عنوان کتاب منتشر شده است که این میزان ۷۸ درصد عناوین منتشر شده کل کشور را در برمی‌گیرد .بعد از استان تهران، خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کتاب‌های منتشر شده در بازه زمانی مهرماه سال ۱۳۹۶از سوی ۱۰ هزار و ۹۹ پدیدآورنده انتشار یافته که از این تعداد سه هزار و ۱۵۳ نفر زن و شش هزار و ۹۴۶ نفر مرد بودند. این آمار در سال جاری برای پدیدآورندگان زن با تغییری مواجه نشده است اما برای پدیدآورندگان مرد کاهش پنج درصدی داشته است.

بر اساس آمار نشر کتاب در مهرماه سال ۱۳۹۷، انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان با ۵۷ عنوان کتاب چاپ اول در صدر ناشران عمومی پرکار قرار گرفته است. پل با ۵۶ عنوان شامل ۴عنوان چاپ اول و ۵۲ عنوان بازچاپ در جایگاه دوم قرار گرفت و بعد از آن، انتشارات جنگل با ۴۸ عنوان کتاب شامل ۲۱ عنوان چاپ اول و ۲۷ عنوان بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت.همچنین انتشارات مروارید  با ۴۸عنوان شامل ۸ عنوان چاپ اول و ۴۰عنوان بازچاپ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با ۴۶ عنوان شامل ۴۴ عنوان چاپ اول و ۲ عنوان بازچاپ، نشر چشمه با ۴۵عنوان شامل ۵عنوان چاپ اول و ۴۰عنوان بازچاپ و نیز انتشارات رازنهان با ۴۰ عنوان چاپ اول، انتشارات روزنه با ۳۶عنوان شامل ۳۵ عنوان چاپ اول و یک عنوان بازچاپ، نشرنی با ۳۶ عنوان کتاب شامل سه چاپ اول و ۳۳عنوان بازچاپ و انتشارات نگاه با ۳۵ عنوان کتاب شامل ۱۰ عنوان چاپ اول و ۲۵ عنوان بازچاپ در جایگاه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

انتشارات آذین گستر با ۵۸ عنوان کتاب شامل ۴۴ عنوان چاپ اول و ۱۴ عنوان بازچاپ، انتشارات قدیانی با ۴۸عنوان شامل ۲۲ عنوان چاپ اول و۲۶ عنوان باز چاپ، شرکت انتشارات فنی ایران با ۴۳عنوان شامل ۲۴ عنوان چاپ اول و ۱۹ بازچاپ، انتشارات شهر قلم با ۳۲ عنوان کتاب شامل ۱۵ عنوان چاپ اول و ۱۷ عنوان بازچاپ، انتشارات ذکر با ۳۰ عنوان چاپ مجدد، انتشارات سمیر با ۲۳ عنوان چاپ مجدد، بین المللی گاج  با ۱۸ عنوان شامل ۱۲ عنوان چاپ اول و ۶ عنوان بازچاپ، انتشارات جنگل با ۱۸ عنوان کتاب شامل ۷ عنوان چاپ اول و ۱۱ عنوان بازچاپ، انتشارات شهر زبان با ۱۸ عنوان کتاب چاپ اول و انتشارات پرتقال با ۱۷عنوان کتاب شامل یک عنوان کتاب چاپ اول و ۱۶ عنوان کتاب بازچاپ در فهرست ۱۰ ناشر کودک پرکار مهرماه سال ۹۷ قرار گرفتند.

همچنین، بر اساس آمار نشر کتاب در مهر ماه سال ۱۳۹۷ انتشارات بین المللی گاج با ۴۵۴ عنوان کتاب منتشره شامل ۸۴ عنوان چاپ اول و ۳۷۰ عنوان بازچاپ در صدر ناشران آموزشی قرار گرفت. انتشارات خیلی سبز با ۲۸۵ عنوان کتاب شامل ۲۵ عنوان کتاب چاپ اول و ۲۶۰ عنوان بازچاپ در جایگاه دوم قرار گرفت و انتشارات مبتکران با ۱۴۶ عنوان کتاب شامل ۲۸ عنوان چاپ اول و ۱۱۸ عنوان بازچاپ در رتبه سوم قرار گرفت. انتشارات رهپویان شریف با ۹۱ عنوان شامل ۸۸  عنوان چاپ اول و ۳ عنوان بازچاپ، انتشارات پیشروان با ۸۹ عنوان شامل ۲۳ عنوان چاپ اول و ۶۶عنوان بازچاپ، انتشارات سمت با ۷۳ عنوان کتاب شامل یک عنوان کتاب چاپ اول و ۷۲ عنوان بازچاپ، انتشارات مهر و ماه نو با ۵۶عنوان کتاب شامل شش عنوان چاپ اول و ۵۰ عنوان بازچاپ، انتشارات تخته سیاه با ۴۵ عنوان کتاب شامل ۴۳ عنوان چاپ اول و ۲ عنوان بازچاپ، انتشارات دور اندیشان با ۳۸ عنوان شامل یک عنوان چاپ اول و ۳۷ عنوان بازچاپ و انتشارات کوشش پاینده با ۳۱عنوان کتاب شامل شش عنوان چاپ اول  ۲۵ عنوان بازچاپ در فهرست ۱۰ ناشر آموزشی پرکار مهرماه سال ۹۷ قرار گرفته‌اند.

بر اساس فهرست کتاب‌های منتشر شده در مهر ماه ۱۳۹۷، کتاب «من دختر خیابان انقلابم: بررسی پرسش هایی درباره پوشش بانوان» با ۳۰ هزار نسخه در صدر جدول  پرشمارگان‌ترین کتاب‌ها قرار گرفت. این اثر از سوی نشر آستان قدس رضوی راهی بازار نشر شده است. همچنین، کتاب‌های «دیکته شب کلاس اولی ها: راهنمای اولیا بر اساس کتاب فارسی و کتاب کار فارسی» با تیراژ ۲۲ هزار نسخه  در جایگاه دوم قرار گرفته است. کتاب های «آتش نشان فداکار»، «زبان آموزی پیش دبستانی» و «ختم استغفار»  هر یک با ۲۰ هزار نسخه در جایگاه سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند و بعد از آن‌ها کتاب «ره توشه راهیان نور: محرم الحرام۱۴۴۰ ه.ق-۱۳۹۷ه.ش:متون علمی-آموزشی مبلغان» با ۱۲هزار نسخه در جایگاه ششم قرار گرفت و بعد از آن، کتاب های «گنج بدون رنج در بهشت نماز»، «حکایت دولت و فرزانگی»، «تغذیه  طبیعی تنها راه سلامت زیستن» و «زعفران کائنات(در منقبت امام ثامن ضامن ابالحسن الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء)»هر کدام با ۱۰هزار نسخه کتاب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.


نظرات کاربران