بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۷۵

  • 21
  • فروردين
بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۷۵

چین و هند به ترتیب در رتبه اول و دوم!!


نظرات کاربران