یک مطالعه جدید نشان داد که استفاده بیش از حد دانشجویان از «چت جی‌پی‌تی» منجر به تضعیف حافظه و کاهش پیشرفت تحصیلی آنها می‌شود

  • 16
  • فروردين
یک مطالعه جدید نشان داد که استفاده بیش از حد دانشجویان از «چت جی‌پی‌تی» منجر به تضعیف حافظه و کاهش پیشرفت تحصیلی آنها می‌شود

این نتایج، برآمده از یک مطالعه تحقیقاتی در خصوص تأثیر سریع ناشی از استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ مانند مدل «جی‌پی‌تی» در اهداف آموزشی است. بر اساس این مطالعه که در «مجله بین‌المللی فناوری آموزشی» منتشر شد، محققان در دو مرحله با استفاده از نظرسنجی از صدها دانشجوی دوره کارشناسی تا کارشناسی ارشد، این پژوهش را سامان دادند.


نظرات کاربران