هوش مصنوعی Adio Palm گوگل معرفی شد، با صدای خودتان به زبان‌های مختلف صحبت کنید !!

  • 10
  • بهمن
هوش مصنوعی Adio Palm  گوگل معرفی شد، با صدای خودتان به زبان‌های مختلف صحبت کنید !!

اخیراً از هوش مصنوعی AudioPaLM گوگل با توانایی شنیدن، صحبت کردن و ترجمه توسط این کمپانی آمریکایی رونمایی شده تا شاهد تداوم پیشرفت این فناوری باشیم.

مهندسان گوگل،  AudioPaLM  را به‌عنوان مدل زبان جدید رونمایی کرده‌اند که قادر است با دقت چشمگیری به صحبت‌های دیگران گوش داده و حتی آن‌ها را به زبان‌های دیگر با صدای خود فرد ترجمه کند. این مدل از معماری چندوجهی استفاده می‌کند و نقاط قوت دو مدل کنونی یعنی  PaLM-2 و AudioLM   را ادغام خواهد کرد.

 

به گزارش گیزموچاینا،  AudioPaLM از واژگان مشترکی استفاده می‌کند که گفتار و متن را با بهره‌گیری از تعداد محدودی نشانه‌های مجزا، بیان می‌کند؛ این ویژگی به مدل مذکور اجازه خواهد داد تا کارهایی همچون تشخیص گفتار، تبدیل متن به گفتار و ترجمه‌ گفتار به گفتار را با معماری و فرایند آموزشی واحد، اجرا کند.

مهندسان گوگل،  AudioPaLM  را به‌عنوان مدل زبان جدید رونمایی کرده‌اند که قادر است با دقت چشمگیری به صحبت‌های دیگران گوش داده و حتی آن‌ها را به زبان‌های دیگر با صدای خود فرد ترجمه کند. این مدل از معماری چندوجهی استفاده می‌کند و نقاط قوت دو مدل کنونی یعنی  PaLM-2 و AudioLM   را ادغام خواهد کرد.

 

به گزارش گیزموچاینا،  AudioPaLM از واژگان مشترکی استفاده می‌کند که گفتار و متن را با بهره‌گیری از تعداد محدودی نشانه‌های مجزا، بیان می‌کند؛ این ویژگی به مدل مذکور اجازه خواهد داد تا کارهایی همچون تشخیص گفتار، تبدیل متن به گفتار و ترجمه‌ گفتار به گفتار را با معماری و فرایند آموزشی واحد، اجرا کند.

 


نظرات کاربران