«آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین» منتشر شد!

  • 05
  • آبان
«آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین» منتشر شد!

جدیدترین کتاب انتشارات نگاه دانش

آمار و احتمالات ارشد زیر ذره بین
مدیریت ، حسابداری ، برنامه ریزی شهری و GIS

نوشته محسن طورانی

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب و سفارش خرید  اینجا کلیک کنید.


نظرات کاربران