تازه ها: هر چیز قیمتی دارد

  • 20
  • خرداد
تازه ها: هر چیز قیمتی دارد

کتابی تازه از مجموعه مدیریت قیمت! مترجمان: دکتر محسن نظری و خانم لیلاالسادات رضایی

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران