تسلیت به استاد

  • 17
  • بهمن
تسلیت به استاد

متاسفانه پدر استاد طورانی - استاد آمار و استعداد تحصیلی و یکی از مولفین نشر نگاه دانش - به رحمت خدا رفتند.

این ضایعه را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت می گوییم.


نظرات کاربران