بازنشر: مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته

  • 27
  • شهريور
بازنشر: مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته

کتابی از دکتر جلیلیان.

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران