ارزیابی عملکرد در روابط استخدامی نوین رویکرد میان رشته ای

  • 27
  • ارديبهشت
ارزیابی عملکرد در روابط استخدامی نوین رویکرد میان رشته ای

کتابی از دکتر عادل آذر - مهدیه ویشلقی - میثم جعفری.

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران