تازه ها: اجرای استراتژی قیمت گذاری

  • 13
  • بهمن
تازه ها: اجرای استراتژی قیمت گذاری

از مجموعه مدیریت قیمت... با سرپرستی دکتر محسن نظری

برای خرید کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران