بازنشر: اقتصاد خرد

  • 28
  • مهر
بازنشر: اقتصاد خرد

کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری به چاپ 40 رسید

اقتصاد خرد  رشته مدیریت
رشته مدیریت کلیه گرایشها، مهندسی صنایع، مهندسی سیستمهای اجتماعی و اقتصادی
تالیف: دکتر محسن نظری

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.


نظرات کاربران