تازه ها: برنامه ریزی در حسابرسی داخلی

  • 27
  • مهر
تازه ها: برنامه ریزی در حسابرسی داخلی

منتشر شده توسط انجمن بین المللی حسابرسان داخلی.

تالیف: محمد غواصی کناری - شاهرخ شهرابی

برای خرید کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران