بازنشر: مدیریت سرمایه گذاری

  • 04
  • مهر
بازنشر: مدیریت سرمایه گذاری

کتابی از جونز با ترجمه دکتر تهرانی و نوربخش

برای خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران