بازنشر: مجموعه سوالات ارشد مدیریت جلد 4

  • 14
  • شهريور
بازنشر: مجموعه سوالات ارشد مدیریت جلد 4

گرایش مدیریت دولتی 1400

مولفین: دکتر عباسیان - دکتر هاشمی

برای مشاهده کتاب یا خرید کلیک کنید.


نظرات کاربران