تازه ها: قیمت گذاری استراتژیک برای فعالیت های هنری

  • 02
  • شهريور
تازه ها: قیمت گذاری استراتژیک برای فعالیت های هنری

از مجموعه مدیریت قیمت با ترجمه دکتر نظری و هانیه فتحی

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.


نظرات کاربران