تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

  • 15
  • ارديبهشت
تازه ها: کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

کتابی از دکتر محمدرضا مهربان پور و مرتضی کاظم پور

برای خرید کلیک کنید


نظرات کاربران