بازنشر: مبانی کارآفرینی

  • 25
  • مهر
بازنشر: مبانی کارآفرینی

تجدید چاپ شد


مبانی کارآفرینی
برترین کتاب کارآفرینی کشور در اولین جشنواره آثار برتر کارآفرینی
تالیف: محمد احمدپور داریانی - دکتر سیدمحمد مقیمی

* شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران