بازنشر: خودآموز اصول بازار سرمایه جلد 2

  • 13
  • اسفند
بازنشر: خودآموز اصول بازار سرمایه جلد 2

ویرایش جدید! سال 99

کتابی از اساتید: صادقین - گرجی آرا - صدرایی - واشقانی فراهانی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران