بازنشر: مجموعه سوالات ارشد حسابداری

  • 11
  • اسفند
بازنشر: مجموعه سوالات ارشد حسابداری

ویرایش جدید! 85 تا 98

مولفین: نوروش- کرمی - محمودیان - طورانی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران