بازنشر: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جلد 1

  • 02
  • بهمن
بازنشر: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جلد 1

ویراش جدید! تا سال 1398

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران