بازنشر: مدیریت بازاریابی

  • 25
  • دي
بازنشر: مدیریت بازاریابی

کتابی از رضا مناجاتی و محمرضا ضرغامی

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران