نشر دو کتاب جدید از نگاه دانش

  • 10
  • آذر
نشر دو کتاب جدید از نگاه دانش

"معماهای قیمت گذاری" از دکتر نظری و "حسابان تصادفی" از دکتر سارنج

کتاب های جدید ما را در اینجا مشاهده و خریداری کنید.


نظرات کاربران