بازنشر: اخلاق کسب و کار

  • 02
  • آذر
بازنشر: اخلاق کسب و کار

کتابی از دکتر خنیفر - مهدی اشکانی - بابک هزاوه

شما میتوانید برای دسترسی به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت انتشارات نگاه دانش یا سفارش خرید کتاب  اینجا کلیک کنید.

 


نظرات کاربران